Uczniowie szkół średnich, będą mieli wkrótce zapewniony łatwiejszy i szybszy dostęp do opieki dentystycznej.  Bezpłatne wizyty zaproponuje poradnia stomatologiczna w PCM.

Zapowiadana zmiana jest efektem wejścia w życie nowej ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, mającej im to zagwarantować. Chociaż niekoniecznie w szkołach.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach zawarło umowę w tej sprawie z Pabianickim Centrum Medycznym.  Podpisano porozumienie dotyczące udzielania świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom obydwu pabianickich liceów ogólnokształcących, zespołów szkół nr 1, 2 i 3 oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 5.

O personel medyczny i miejsce zadba szpital. Wiadomo już, że właśnie tam (na pierwszym piętrze głównego budynku) młodzież będzie mogła leczyć zęby. Gabinet ma być czyny od poniedziałku do piątku.

Pieniądze na świadczenia otrzyma PCM  z Narodowego Funduszu Zdrowia. Umowa ma być podpisana do czerwca 2021 roku.  Liczba osób nie będzie limitowana. Pierwsi pacjenci mają być przyjmowani  prawdopodobnie w połowie listopada tego roku.

Perspektywy na darmowe leczenie dentystyczne mają też uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim. Jeśli chodzi o tę placówkę,Starostwo Powiatowe w Pabiancach zawarło porozumienie z  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej przy ulicy Sadowej w Konstantynowie Łódzkim.

Opieką stomatologiczną w szkołach  na terenie powiatu pabianickiego zostanie objętych prawie 2800 uczniów.