Podpisano list intencyjny – wyrażenie woli współpracy zawarty między:
Starostwem Powiatowym w Pabianicach i Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach reprezentowanymi przez:
Starostę Pabianickiego – Krzysztofa Haburę
Wicestarostę Pabianickiego – Gabrielę Wenne - Błażyńską
Dyrektora Zespołu Szkół nr 1– Pawła Szałeckiego
a
Politechniką Łódzką Wydziałem Mechanicznym, reprezentowaną przez: Prof. dr hab. inż. Łukasza Kaczmarka - Dyrektora, Prodziekana ds. Rozwoju Wydziału Mechanicznego.
Strony wyrażają wolę współpracy w zakresie:
1. Wspólnej realizacji innowacji pedagogicznej w zakresie inżynierii materiałowej.
2. Współpracy w zakresie wdrożenia i realizacji innowacji w programach nauczania realizowanych w klasach o profilu mechanicznym w Zespole Szkół nr 1
w Pabianicach.
3. Współpracy w zakresie promocji i rekrutacji uczniów do klas realizujących innowację pedagogiczną w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach.
4. Udoskonalania procesu kształcenia celem wzrostu umiejętności i kompetencji uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach.
5. Organizacji konferencji, warsztatów oraz szkoleń opartych o posiadany potencjał kadrowy i aparaturowy Stron.
6. Przyjmowania uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach na praktyki i staże zawodowe do firm współpracujących z Wydziałem Mechanicznym PŁ oraz Instytutem Inżynierii Materiałowej.
7. Przygotowywania uczniów jako potencjalnych słuchaczy kierunków mechanicznych Politechniki Łódzkiej.