Mieszkańcy powiatu pabianickiego w minionym roku 2022 zarejestrowali 11.648 pojazdów. Z ewidencji Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie skreślił 7.888 pojazdów. Wydział wydał 12.303 dowody rejestracyjne, 2.793 prawa jazdy, 97 międzynarodowych praw jazdy, 7 pozwoleń na kierowanie tramwajem.

W grudniu wydano 237 praw jazdy, 2 uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, 15 praw jazdy międzynarodowych. Cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami za jazdę pod wpływem środku odurzających lub alkoholu 19 osobom. Zatrzymano 2 prawa jazdy na okres 3 miesięcy z tytułu przekroczenia prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym.

W grudniu zarejestrowano 787 pojazdów i wymieniono 25 dowodów rejestracyjnych. Do innych powiatów ubyło i wyrejestrowano w sumie 477 pojazdów. Koszt rejestracji bez wymiany tablic rejestracyjnych to 67 zł, z wymianą - 161,50 zł.

Przypominamy wszystkim osobom, które zamierzają kupić lub sprzedać pojazd o obowiązku zgłoszenia tego do Wydziału Komunikacji i Transportu. W 2022 roku za brak terminowych zgłoszeń nabycia lub zbycia pojazdu z terytorium Unii Europejskiej nałożono w sumie kary w wysokości 159.053 zł.

KRZYSZTOF HABURA, starosta pabianicki: –  Ten przepis obowiązuje już 3 lata, ale jest sporo osób, które o tym nie pamiętają. Tymczasem nie zgłoszenie sprzedaży lub nabycia pojazdu skutkuje karą.

Z tytułu usunięcia pojazdów z dróg powiatu i przechowywania w 2022 roku nałożono kary w wysokości 240.768 zł.         

Wydział Komunikacji i Transportu (rejestracja pojazdów)

Pabianice, ul. Piłsudskiego 2

Godziny przyjęć: poniedziałek 8.00 – 15.00, wtorek 9.00 – 16.30, środa 8.00 – 15.00, czwartek 8.00 – 15.00, piątek 8.00 – 14.30     

Więcej informacji:

www.powiat.pabianice.pl/strona-152-kt_012_rejestracja_pojazdu.html

www.powiat.pabianice.pl/strona-151-kt_011_rejestracja_nowego_pojazdu.html

www.powiat.pabianice.pl/strona-153-kt_013_rejestracja_pojazdu.html