Musisz usunąć obumarłe, zagrażające bezpieczeństwu drzewo? ???????? Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Pabianicach zajmuje się również wydawaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy (z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu).

Więcej informacji ➡️@http://powiat.pabianice.pl/strona-207-os_06_3_wydawanie_dec…