W dniu 15 czerwca 2020 r. rozpoczął się nabór elektroniczny do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki i potrwa on do 10 lipca 2020 r. 

Liczba uczniów kończących ósme klasy szkół podstawowych w powiecie wynosi 915 osób i jest oczywiście niższa niż w roku ubiegłym, gdy szedł do szkół tzw. „podwójny rocznik”, ale nieco wyższa niż dwa tata temu. Z doświadczenia lat ubiegłych wiemy, że do naszych szkół było chętnych ponad 70 % uczniów z terenu całego powiatu, a więc 7 gmin.

Władze Powiatu oraz dyrektorzy szkół, jak co roku, dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczniowie z powiatu chcący kontynuować naukę w naszych szkołach znaleźli w nich miejsce.

Na chwile obecną do systemu zalogowało się, wybierając nasze szkoły, 127 osób.

Ile ostatecznie klas i jakie zostaną utworzone będzie wiadomym jednak dopiero 10 sierpnia 2020 r., kiedy wszyscy uczniowie chętni już wybiorą swoje klasy i zostanie przeprowadzona ostateczna symulacja naboru.

Lista zakwalifikowanych do szkół powiatowych w naborze na rok szkolny 2020/2021 zostanie ogłoszona 12 sierpnia 2020 r.

Oferta szkół dla młodzieży na rok szkolny 2020/2021 przedstawia się następująco:

I LO – 5 profili

 1. Ang. – mat. – geogr.
 2. Biol. – chem. – ang.
 3. Biol. – chem. – mat.
 4. Mat. – fiz. – ang.
 5. Pol. – ang. – hist.

II LO – 4 profile

 1. Mat. – fiz. – ang.
 2. Biol. – chem. – mat.
 3. Ang. – mat. – geogr.
 4. Pol. – hist. – WOS 

ZS Nr 1 – 5 kierunków kształcenia w zakresie technikum oraz 15 w zakresie szkoły branżowej I stopnia

 1. Technik mechanik
 2. Technik mechatronik
 3. Technik mechatronik (z innowacją e-sport)
 4. Technik budownictwa i architektury wnętrz
 5. Technik pojazdów samochodowych
 6. BS I – mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, kierowca mechanik, lakiernik
 7. BS I – fryzjer, cukiernik, piekarz, sprzedawca, kucharz
 8. BS I – Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, stolarz, mechatronik, tapicer, operator obrabiarek skrawających CNC

ZS Nr 2 – 3 profile w zakresie liceum ogólnokształcącego oraz 9 kierunków kształcenia w zakresie technikum

 1. LO – klasa policyjna
 2. LO – klasa wojskowa
 3. LO – oddział sportowy
 4. Technik analityk
 5. Technik elektryk
 6. Technik elektronik
 7. Technik informatyk
 8. Technik technologii żywności
 9. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 10. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 11. Technik automatyk
 12. Technik ochrony środowiska

ZS Nr 3 – 1 profil w zakresie liceum ogólnokształcącego oraz 9 kierunków kształcenia w zakresie technikum

 1. LO – profil socjalny
 2. Technik fotografii i multimediów
 3. Technik usług fryzjerskich
 4. Technik hotelarstwa
 5. Technik ekonomista
 6. Technik logistyk
 7. Technik spedytor
 8. Technik handlowiec
 9. Technik reklamy
 10. Technik organizacji turystyki

Jak widać z powyższego zestawienia nowością jest klasa w Zespole Szkół Nr 1 o kierunku technik mechatronik z innowacją e-sport, która, jak sądzimy, będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.