Wycinasz drzewa, to sadzisz nowe. W 2022 roku w powiecie pabianickim dostaliśmy zgodę na wycięcie 448 drzew. Ale nakazano też nasadzenia zastępcze.

KRZYSZTOF HABURA, starosta pabianicki: - Dbamy o zieleń. Uzupełniliśmy w minionym roku szpaler drzew na terenie II Liceum Ogólnokształcącego. Posadziliśmy tam jarzębiny. Kosztowało to 3.000 zł. Pielęgnujemy też drzewa i krzewy przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Partyzanckiej. Rocznie kosztuje to 17.000 zł.

 802 drzewa  kazał posadzić Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w 2022 roku. Wydał też zgodę na usunięcie 448 drzew i zakazał wycięcia 204. Kolejnych 39 drzew zostało powalonych i usuniętych przez służby lub straż pożarną. W grudniu wydano zgodę na wycięcie 61 drzew, ale nakazano również 101 nasadzeń zastępczych. W 2021 roku pod piły poszło 469 drzew. Kto wycinał, ten musiał posadzić nowe - w 2021 roku nakazano 651 nasadzeń. Odmówiono też usunięcia 63 drzew.

1.175 wydano zaświadczenia dotyczące objęcia działki inwentaryzacją stanu lasu lub uproszczonym planem urządzenia lasu. W grudniu mieszkańcy powiatu otrzymali 59 takich zaświadczeń.

322 zgłoszenia cechowania drewna przyjęto w wydziale w 2022 roku i wydano 227 świadectw legalności drewna. W grudniu  zanotowano 13 zgłoszeń i 6 świadectw legalności.

Pozyskano następujące ilości drewna: 1.983 metrów sześciennych drewna sosnowego iglastego i 593 liściastego oraz 1.190 metrów sześciennych dłużycowego iglastego i 161 liściastego. Prace przeprowadzono na 256 działkach o powierzchni 251,4 ha.