Na  briefingu prasowym Krzysztof Habura wraz z członkami Zarządu Powiatu Pabianickiego, Gabrielą Wenne Błażyńską, Henrykiem Brzyszczem i  Robertem Kraską oraz  z Wójtem Gminy Dobroń,  Robertem Jarzębakiem  poinformował o  zrealizowanej inwestycji pn. „Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń”.
Wykonawcą prac budowlanych wybraną w drodze przetargu nieograniczonego była  firma  ZAMBER Spółka z o.o., która w okresie  07.01.2021r. - 28.04.2021r.  przeprowadzała wszystkie prace.

Wartość brutto całej inwestycji, którą  poniósł Powiat Pabianicki  wyniosła 435.481,97 zł.


W miejscu istniejącego przepustu jednootworowego monolitycznego o konstrukcji żelbetowej  o średnicy 0,6 m i długości 4,83 m wybudowano przepust o konstrukcji stalowej z blachy spiralnie karbowanej, o średnicy 1,20 m i długości 11,40 m.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmował również przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscu posadowienia przepustu na odcinku 24 m, wycinkę drzew (16 szt. wycięto w ramach robót, 16 szt. wycięła Gmina Dobroń na swój koszt) wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych w ilości 28 szt.

Poszerzono na tym odcinku jezdnię do 4,5 m, odbudowano pobocza wraz z umocnieniem skarp drogi i ustawieniem barier ochronnych.

Zapraszamy do obejrzenia konferencji.

http://promok.pl/player/?id=4192