Uwaga!

W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz  nowym wariantem koronawirusa,  Omikron uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, informujemy, że od  27 stycznia do 28 lutego 2022 roku wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe    w Pabianicach podlega ograniczeniu.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach  ul.  Piłsudskiego 2

Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji, odbywać się będzie w sposóbwyłączający bezpośrednia obsługę interesantów tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. Po odbiór dokumentów należy się umawiać telefonicznie z osobami pracującymi w wydziałach merytorycznych. Wyjątkiem jest:

Wydział Komunikacji i Transportu

Praca w wydziale rejestracji pojazdów i praw jazdy odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach  - wydział jest otwarty dla petentów  

Godziny: 8.00-15.00 (pn.-czw.), 9.00-16.30 (wt.), 8.00-14.30 (pt.)

Limity osób w wydziale:

Dowody rejestracyjne - 5 osób w budynku -  po 1 osobie przy okienku, bilety wydawane są o 8.00/9.00

(dokumenty zbycia/nabycia pojazdu należy wrzucać do pojemnika w wydziale Komunikacji i Transportu – budynek "D")

Prawa jazdy – 1 osoba na okienko.

Kasa:  w budynku "D" dostępna jest w godzinach 8.00-15.00 (pn.-czw.), 9.00-16.30 (wt.), 8.00-14.30 (pt.)

 Wydziały:

Dróg i Mostów, Infrastruktury i Spraw Obywatelskich, Gospodarki Nieruchomościami, Oświaty i Wychowania, Inwestycji i Funduszy, Finansowy, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta wejście i obsługa od ul. OKULICKIEGO w korytarzu budynku "C"  tylko  po telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty!

 

   Wydział Dróg i Mostów                                         605 223 808,  42 225 40 54, 42 225 40 27

   Wydział Gospodarki Nieruchomościami                 42 225 40 58

   Wydział Oświaty i Wychowania                            42 225 40 19, 42 225 40 32

   Wydział Inwestycji i Funduszy                              42 225 40 28

   Wydział Infr. Społecznej i Spraw Obywatelskich     42 225 40 25

   Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta                  42 225 40 30

   Wydział Finansowy                                              42 225 40 15

   Inne informacje dostępne pod nr tel.                     42 225 40 00

W godzinach  8.00-16.00 (pn.-czw.), 9.00-17.00 (wt.), 8.00-15.00 (pt.)  jest możliwość zostawienia wniosków / dokumentów w pojemniku od  ul. Okulickiego.

Dotyczy Wydziału Dróg i Mostów, Gospodarki Nieruchomościami,  Oświaty i Wychowania.

 

Kasa w budynku "A" dostępna jest w godzinach 8.00-15.00 (pn.-czw.), 9.00-16.00 (wt.), 8.00-14.30 (pt.) pouprzednim kontakcie telefonicznym  do pracowników Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Ustalanie wysokości i dokonywanie wpłat z tytułu:

- użytkowania wieczystego

- czynszu dzierżawnego

- trwałego zarządu

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności

tel. 42 225 40 15

- zajęcia pasa drogowego

- kar komunikacyjnych

- opłat komunikacyjnych (prawo jazdy, rejestracja  pojazdu itp.)

tel. 42 225 40 83

tel. 42 225 40 88

 

Starostwo Powiatowe w Pabianicach  ul. Partyzancka 56

 

Wydziały: Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa i Architektury i Budownictwa

obsługa na parterze, dwa miejsca obsługi po telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

 

Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa     42 208 77 20

Wydział Architektury i Budownictwa          42 208 77 01

Stanowiska wyposażone w dzwonki do wydziałów

Godziny otwarcia 8.00-16.00 (pn.-czw.), 9.00-17.00 (wt.), 8.00-15.00 (pt.)

Możliwość zostawienia wniosków / dokumentów w pojemniku.

Kasa – tylko terminal do transakcji bezgotówkowych dostępny w godz. pracy urzędu.

 

Starostwo Powiatowe w Pabianicach  ul.  Kościuszki 25

 Wydział Geodezji i Kartografii

Budynek zamknięty, wpuszczanie po odbiór dokumentów możliwy jest po telefonicznym uzgodnieniu terminu ich odbioru.

                         tel 42 208 76 00

Wnioski/dokumenty można składać do pojemnika, za pośrednictwem ePuap, Geoportalu Powiatu Pabianickiego lub pocztą,

Godz. dostępu 8.00-16.00 (pn.-czw.), 9.00-17.00 (wt.), 8.00-15.00 (pt.)

 

Godziny pracy kasy:

Poniedziałek:

8.00 - 15.00

Wtorek:

8.00 - 16.00

Środa:

8.00 - 15.00

Czwartek:

8.00 - 15.00

Piątek:

8.00 - 14.00

Przerwa w pracy od poniedziałku do piątku
w godzinach 12.00 - 12.15