54 uczniów z Ukrainy uczy się w szkołach podległych Starostwu. Mają dodatkowe godziny języka polskiego.

Krzysztof Habura, starosta: - Właśnie mija 9 miesięcy od wybuchu wojny na Ukrainie. Od początku jesteśmy przygotowani na  niesienie pomocy uchodźcom. Był moment, że w powiecie pabianickim mieszkało około 2.500 osób z Ukrainy. Od początku pomagaliśmy im znaleźć zakwaterowanie i pracę. Urządziliśmy punkt wydawania żywności, środków czystości i odzieży. Dziś uchodźców jest zdecydowanie mniej, ale nadal działają punkty zbiorcze, w których mamy wolne miejsca.

W marca ruszyły w Zespole Szkół nr 3 dwie klasy przygotowawcze dla uchodźców. Pierwszy oddział przygotowawczy ruszył 21 marca , a drugi 28 marca. Uczyło się w nich 50 uczniów. Zatrudniono wtedy dwóch nauczycieli do nauki języka polskiego i dwóch tłumaczy.

Gabriela Wenne-Błażyńska, wicestarosta: - Dwanaścioro z nich wzięło udział w naborze elektronicznym na rok szkolny 2022/2023 do powiatowych szkół ponadpodstawowych. Dziś w szkołach średnich jest 54 uczniów z Ukrainy. W programie mają dodatkowo dwie godziny języka polskiego.

W naborze elektronicznym do klas pierwszych wzięło udział również 17 ósmoklasistów, którzy zostali zakwalifikowani do naszych szkół powiatowych. Dziś w szkołach podległych powiatowi uczy się w sumie 54 Ukraińców.

W I Liceum Ogólnokształcącym jest jeden uczeń w klasie II o profilu mat.–geo.–ang. W Zespole Szkół nr 1 uczy się 5 osób. Są w Branżowej Szkole I Stopnia. 3 osoby chodzą do I klasy o profilu mechanik pojazdów samochodowych . Jedna jest w klasie fryzjer, a kolejna kształci się na montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

W Zespole Szkół nr 2 jest 8 uczniów. Trzech w klasie technik informatyk, dwie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, kolejne dwie osoby w Liceum Ogólnokształcące, profil policyjny i jedna osoba w Liceum Ogólnokształcącym, profil wojskowy.

W Zespole Szkół nr 3  mamy 38 uczniów. 37 uczy się w pierwszych klasach we wszystkich kierunkach kształcenia: technik ekonomista, technik logistyk, technik usług fryzjerskich, technik fotografii i multimediów, technik hotelarstwa i technik reklamy. Jedna osoba jest w klasie IV liceum ogólnokształcącego o profilu socjalnym.

Dwóch uczniów ma Zespół Szkół Specjalnych nr 5. Jednego w IV klasie Szkoły Podstawowej, a drugiego w VI klasie Szkoły Podstawowej.