W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, do odwołania wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach podlega ograniczeniu.

Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji, odbywają się w sposób wyłączający bezpośrednia obsługę interesantów tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. Po odbiór dokumentów należy się umawiać telefonicznie z osobami pracującymi w wydziałach merytorycznych.

Mieszkańcy mogą składać dokumenty do specjalnych pojemników (wrzutni) przygotowanych specjalnie w tym celu, umiejscowionych tuż po wejściu do budynków lub przesłać pocztą. Wnioski te będą rozpatrywane sukcesywnie.

Dokumenty z zakresu poszczególnych wydziałów można dostarczać:

-  do Wydziału Komunikacji i Transportu – pojemnik wystawiany jest codziennie w godzinach 12:00 – 15:00 w wejściu do budynku starostwa przy ulicy Piłsudskiego 2 w Pabianicach

- do Wydziału Architektury i Budownictwa - pojemnik wystawiany jest codziennie w godzinach 8:30 – 15:30 w wejściu do budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach

- do Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa - pojemnik wystawiany jest codziennie w godzinach 8:30 – 15:30 w wejściu do budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach

-do  Wydziału Geodezji i Kartografii - pojemnik wystawiany jest codziennie w godzinach 8:30 – 15:30 w wejściu do budynku, gdzie znajduje się kasa) przy ulicy Kościuszki 25 w Pabianicach