Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze w Pabianicach zostało wczoraj uhonorowane otrzymało tytuł „Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego". Uroczystego wręczenia na ręce Hieronima Ratajskiego dokonali: Florian Wlaźlak, Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego, Krzysztof Habura, Starosta Powiatu Pabianickiego, Arkadiusz Jaksa i Henryk Gajda, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego.

Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego” został ustanowiony przez Radę Powiatu Pabianickiego w celu uhonorowania i wyróżnienia mieszkańców powiatu, zakładów pracy, instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i fundacji.

Na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 21 października   2020 roku członkowie Kapituły tytułu „Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego” wyrazili pozytywną opinię w sprawie wniosku o uhonorowanie Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze w Pabianicach.

Towarzystwo Muzyczne  działa od 2000 roku i zostało powołane dla uczczenia pamięci Karola Nicze, pabianiczanina, wybitnego pianisty, laureata VIII Międzynarodowego  Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie, nauczyciela Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Pabianicach, znakomitego akompaniatora i kameralisty.

Realizując swoje  zadania statutowe, członkowie Towarzystwa   działali  w obszarze upowszechniania kultury muzycznej wśród mieszkańców Powiatu Pabianickiego, współpracowali z organizacjami i instytucjami artystycznymi oraz promowali  wybitnie uzdolnioną  młodzież  naszego regionu, a także organizowali dla mieszkańców  koncerty z udziałem wybitnych artystów.

Dzięki ich staraniom pabianiczanie mieli okazję wysłuchania koncertów w wykonaniu najwybitniejszych muzyków, takich jak: Magdalena Rezler-Niesiołowska, Piotr Paleczny, Konstanty Andrzej Kulka, Krzysztof Jabłoński, Krzysztof Jakowicz, Kevin Kenner, Adam Makowicz, Kwartet Wilanów, Eugene Indjic, Bartłomiej Nizioł, Robert Łaguniak, Eric Lu, Anna Bulkina, Anna Fedorowa, Szymon Nehring oraz Wojciech Karolak, Jarosław Śmietana, Krzysztof Herdzin, Piotr Baron, Monika Kuszyńska, Maciej Strzelczyk.
        Powołane przez członków Towarzystwa -Towarzystwo Ośrodka Kształcenia Muzycznego „ALLEGRO”  miało duże znaczenie dla młodych mieszkańców powiatu pabianickiego w obszarze edukacji muzycznej. Przez 20 lat jego istnienia  Towarzystwo dało możliwość edukacji muzycznej szerokim rzeszom dzieci, młodzieży i osobom dorosłym.  Oprócz koncertów oraz działań natury edukacyjnej Towarzystwo inicjowało wiele wydarzeń promujących sylwetkę patrona oraz imprezy umożliwiające mieszkańcom powiatu kontakt ze sztuką muzyczną na najwyższym poziomie.

Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze  na przestrzeni  20 lat działalności przyczyniło się do  popularyzacji  kultury  i  stało się ważnym elementem w  rozwoju kultury w powiecie pabianickim. Wydarzenia artystyczne inicjowane przez Towarzystwo integrowały ludzi różnych środowisk i dawały  możliwość wielu tysiącom  odbiorców kontaktu z muzyką klasyczną, jazzową i rozrywkową na najwyższym poziomie. Na uwagę zasługuje fakt, że dzięki staraniom członków Towarzystwa w pozyskiwaniu środków finansowych, koncerty były bezpłatne.

Godne podkreślenia są również działania wspierające młode talenty muzyczne z naszego regionu, polegające  na fundowaniu im stypendiów oraz  umożliwieniu publicznych występów.

           Wiele koncertów wybitnych instrumentalistów i wokalistów odbywało się z udziałem orkiestry symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w  Pabianicach, co stanowiło wspaniałe doświadczenie muzyczne dla uczniów w kształtowaniu  ich motywacji.

            Dobra współpraca z lokalnymi instytucjami kultury i sztuki: Muzeum Miasta Pabianic, Miejskim Ośrodkiem Kultury im. Zbigniewa Herberta, Centrum VOXARTIS, Miejską Biblioteką Publiczną im. J. Lorentowicza, Towarzystwem Przyjaciół Pabianic, Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. w Pabianicach zaowocowała możliwością pozyskania siedziby dla  Towarzystwa.

W roku 2020 Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia, jest to okazja do refleksji nad dokonaniami tych 20 lat działalności, a przede wszystkim spojrzenia w przyszłość i stawiania kolejnych celów, szukania nowych metod dotarcia do lokalnej społeczności, poznawania potrzeb i kształtowania ich wrażliwości.

Zaangażowanie  w życie kulturalne na terenie  Powiatu Pabianickiego oraz przekazywana wiedza  poprzez  organizację  szeregu  cykli artystycznych  i koncertowych   zasługuje na wyróżnienie i ma olbrzymie znaczenie dla społeczności lokalnej. Praca  Towarzystwa  na rzecz kultury daje nadzieję, iż polskie tradycje pozostaną niezapomniane i będą kultywowane w kolejnych latach.