14.07.2020 r. została podpisana umowa na roboty budowlane  z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E- ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice”.

Termin wykonania: do 30.10.2020 r.

Zakres zadania: od ul. Zamkowej do ul. Św. Rocha wraz ze skrzyżowaniem obejmuje: budowę chodników, miejsc postojowych, regulację studzienek, wykonanie nawierzchni jezdni.

Wartość zadania to  322 146,84 zł brutto.

Zaplanowane jest rozpoczęcie robót przez wykonawcę w dniu  3.08.2020 r.   

Ulica Piłsudskiego zostanie zamknięta na czas robót, dopuszczone zostaną tylko wjazdy gospodarcze do firm położonych przy tej ulicy.   

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.