Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada
Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w drużynowych i indywidualnych biegach przełajowych

ORGANIZATORZY: Starostwo Powiatowe i Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

TERMIN: 21 września 2018 r. (piątek) godz. 10.30

MIEJSCE: Pabianice – Park Wolności
(przy pomniku żołnierzy 15 Pułku Piechoty „Wilków”, wjazd od ul. Łaskiej)

UCZESTNICTWO:


Igrzyska Dzieci
W zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców. Zespół składa się z:
6 dziewcząt i chłopców – grupa młodsza rocznik 2008 i młodsi – 600 m
6 dziewcząt i chłopców – grupa starsza rocznik 2006-2007 – 800 m
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
6 dziewcząt – 800 m, 6 chłopców – 1600 m (rocznik 2003-2005)
Licealiada
6 dziewcząt – 800 m, 6 chłopców – 1600 m (rocznik 1999 i młodsi)

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 6 zawodników, wyznaczeni przez nauczycieli liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg. ustaleń drużyny za nimi. Suma miejsc na mecie zdobytych przez wszystkich członków zespołu decyduje o jego miejscu w klasyfikacji drużynowej (prowadzona oddzielnie dla grupy młodszej i starszej). W przypadku ukończenia biegu przez mniej niż 6 zawodników punktuje się kolejno na dalszych miejscach najpierw drużyny, w których zawody ukończyło 5 zawodników, potem 4 itd.
Punktacja – I miejsce – 1 pkt, II m. – 2 pkt, III m. – 3 pkt, itd. Wygrywa szkoła która zdobędzie jak najmniej punktów przez 6 zawodników. Do finału wojewódzkiego drużynowych biegów przełajowych awansuje mistrz powiatu.

PROGRAM ZAWODÓW:
10.30 – uroczyste rozpoczęcie zawodów i złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy 15 Pułku Piechoty „Wilków”
10.35 – bieg dziewcząt – Igrzyska dzieci, grupa młodsza
10.45 – bieg chłopców – Igrzyska dzieci, grupa młodsza
10.55 – bieg dziewcząt – Igrzyska dzieci, grupa starsza
11.05 – bieg chłopców – Igrzyska dzieci, grupa starsza
11.15 – bieg dziewcząt – Igrzyska młodzieży szkolnej
11.25 – bieg chłopców – Igrzyska młodzieży szkolnej
11.35 – bieg dziewcząt – Licealiada
11.45 – bieg chłopców – Licealiada
12.15 – uroczyste zakończenie zawodów

Uwagi końcowe:
Pięciu najlepszych zawodników Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady awansuje do finału wojewódzkiego Indywidualnych Biegów Przełajowych, który odbędzie się 27 września 2018 r. w Uniejowie.

NAGRODY:
Zawodnikom, którzy zajęli miejsca I-III w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone medale i nagrody rzeczowe. Szkoły, które zajęły w klasyfikacji drużynowej miejsca I-III otrzymają puchary.

UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

Z A P R A S Z A M Y