Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach niniejszym informuje, że w związku z przebudową przepustu w drodze powiatowej nr 4912E  w miejscowości Talar Gmina Dobroń od dnia 09-02-2021 r. droga została zamknięta dla ruchu pojazdów. 

Objazd wytyczono drogami wojewódzkimi nr 482 i 473.

Objazd do miejscowości Talar rozpoczyna się na skrzyżowaniu DW nr 473 z drogą powiatową nr 4912E w mc. Gucin w powiece łaskim.

Prowadzony jest DW 473 w kierunku północno-zachodnim do miejscowości Łask. Na  skrzyżowaniu ulic 9-go Maja i Alei Niepodległości objazd prowadzony jest dalej DW nr 473 (aleja Niepodległości) do skrzyżowania z DW nr 482.

Na skrzyżowaniu DW nr 473 i DW nr 482, objazd prowadzony jest w kierunku miejscowości Pabianice w kierunku północno-zachodnim. Objazd kończy się na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 482 z drogą powiatową nr 4912E w miejscowości Dobroń. Analogicznie prowadzony jest objazd w przeciwnym kierunku w kierunku miejscowości Gucin.

Powyższe utrudnienia potrwają do 07-05-2021 r.