W związku z realizacją Kontraktu pn. „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”, PROGREG InfraCity Sp. z o. o. działając w imieniu i na rzecz konsorcjum: PROGREG InfraCity Sp. z o. o.  (Lider) WŁODAN Sp. z o.o. Sp. k. (Partner), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Spółka z o.o. (Partner), niniejszym informujemy, że w dniu 15 lipca 2020 r. Wykonawca przystąpił do robót ziemnych na ul. Łaskiej, na odcinku od ul. Partyzanckiej do ul. Wiejskiej.

Roboty w pierwszej fazie polegają na usunięciu warstwy humusu i wiążą się z koniecznością miejscowego zawężenia przejazdu ul. Łaską w kierunku centrum miasta. Pozostawiona zostaje możliwość skrętu w ulice poprzeczne.

Od dnia 25 lipca 2020 r., ze względu na planowane rozpoczęcie robót zasadniczych, związanych z budową torowiska tramwajowego, wprowadzony zostanie II etap tymczasowej organizacji ruchu, który polegać będzie na zamknięciu skrzyżowań poprzecznych ul. Łaskiej z ulicami: Pomorską, Kochanowskiego i Ostatnią oraz utrzymane zostanie odcinkowe zawężenie przejazdu ul. Łaską w kierunku centrum pomiędzy ul. Szarych Szeregów a ul. Zamkową. Jednocześnie zachowany zostanie ruch na ulicach: Wiejskiej, Szarych Szeregów, Tkackiej i Mielczarskiego.

Wprowadzony II etap tymczasowej organizacji ruchu obowiązywać będzie przez około 2 miesiące.