W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, do odwołania wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji, odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednia obsługę interesantów tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

Po odbiór dokumentów należy się umawiać telefonicznie z osobami pracującymi  w wydziałach merytorycznych.

Mieszkańcy mogą składać dokumenty do specjalnych pojemników przygotowanych specjalnie w tym celu, umiejscowionych tuż po wejściu do budynków lub przesłać pocztą. Wnioski te będą rozpatrywane sukcesywnie.

Od 4 maja 2020 roku

Sprawy z zakresu:

 - Wydziału Komunikacji i Transportu – pojemnik wystawiany będzie  codziennie w godzinach 8:30 – 15:30 w wejściu do budynku starostwa przy ulicy Piłsudskiego 2 w Pabianicach

- Wydziału Architektury i Budownictwa -  pojemnik wystawiany będzie codziennie w godzinach 8:30 – 15:30 w wejściu do budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach

 - Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa - pojemnik wystawiany  będzie codziennie w godzinach 8:30 – 15:30 w wejściu do budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach

 - Wydziału Geodezji i Kartografii -  pojemnik wystawiany  będzie codziennie w godzinach 8:30 – 15:30 w wejściu do budynku, gdzie znajduje się kasa) przy ulicy Kościuszki 25 w Pabianicach

Wszelkie informacje dotyczące wymaganych dokumentów, druki do pobrania, nr konta bankowego do wpłaty znajdują się na stronie:

http://www.powiat.pabianice.pl