21 drużyn z Pabianic i jedna z Tomaszowa Mazowieckiego (gościnnie) weźmie udział w kolejnym zlocie harcerzy we wsi Małecz (województwo łódzkie, powiat tomaszowski, gmina Lubochnia). Tegoroczny odbędzie się w dniach 19-21 września i pobawi się na nim 450 uczestników. Przewodnim tematem zlotu będzie... karnawał w Rio de Janeiro.
Zlot taki stanowi podsumowanie rocznej pracy harcerzy. W Małeczu rozstrzyga się, która z pabianickich drużyn jest najlepsza (od trzech lat tytułem tym może się pochwalić 79’PDH „Wilki”). Kandydaci do Drużyny Sztandarowej Hufca przyjadą do wsi już w czwartek (18 września). Reszta uczestników musi zarejestrować się na zlocie do godziny 19.00 w piątek. Po apelu i mszy zorganizowany zostanie festiwal zrobiony na wzór „Szansy na sukces”, a następnie – gra nocna „Pierwsza pomoc”.
- Harcerze rywalizować będą ze sobą w czterech blokach tematycznych: konkurencje sportowe, harce (gry terenowe, ekologiczne itp.), konkurencje indywidualne (np. rzut oszczepem) oraz kultura (wystawa fotograficzna, plastyczna) – wyjaśnia Aleksandra Jarmakowska, komendantka pabianickiego hufca. – W ten sposób wyłonimy najlepszą drużynę hufca, choć tak naprawdę o ten tytuł harcerze walczą przez cały rok.
Jak na tematykę zlotu przystało, nie zabraknie konkursu na najładniejszy strój karnawałowy. Sobotni wieczór zakończy parada na sambodromach, dyskoteka w pianie i pokaz laserowy. Specjalnym gościem imprezy będzie Tito (I edycja programu „You can dance”).
- Będzie też bicie rekordu w odtańczeniu samby przez jak największą ilość osób – dodaje Jarmakowska.
Harcerski zlot Małecz 2008 zakończy niedzielny apel