Na wykład Przemysława Stępnia „Pomoc duchowieństwa łódzkiego dla represjonowanych i ich rodzin w czasie stanu wojennego” zaprasza Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego-Grota. Autor opowie o okolicznościach wprowadzenia stanu wojennego w Łodzi i okolicach oraz sytuacji społeczeństwa w jego okresie. Zasadniczą część referatu stanowić będzie analiza reakcji Kościoła Łódzkiego na stan wojenny, działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uwięzionym, Internowanym i Ich Rodzinom, oraz Ośrodka Pomocy Osobom Pozbawionym Pracy, a także problemów związanych z dystrybucją darów.
Spotkanie Klubu zaplanowano na 11 grudnia o godz. 17.00 w siedzibie Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 8.
Przemysław Stępień mieszka w Pabianicach i pełni funkcję, wiceprzewodniczącego Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego-Grota. Jest również doktorantem w Katedrze Historii Współczesnej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze autora skupiają się na dziejach łódzkiej „Solidarności”, problematyce stanu wojennego i działaniach komunistycznego aparatu represji przeciwko Kościołowi w Polsce.
Jego praca magisterska „Pomoc duchowieństwa łódzkiego dla represjonowanych i ich rodzin w okresie stanu wojennego (1981 – 1983)” została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2007, który zorganizował Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie. Wkrótce Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie wyda książkę pod takim samym tytułem.