Jeszcze do poniedziałku można zapisywać się do udziału w II Powiatowym Biegu Ulicznym. Uczestnicy pobiegną 1 czerwca od godz. 11.00 ulicami: Popławską, Waltera-Jankego, Smugową i Wajsówny. W zależności od kategorii wiekowej pokonają trasę dwu- lub trzykrotnie.
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Pułaskiego 38, tel. 042 215 20 93.