I znowu możemy podziwiać słońce w pełnym wymiarze. Częściowe zaćmienie było widoczne tylko przez pól godziny.