Uroczystość nadania placówce imienia Zbigniewa Herberta rozpoczęła się dziś o godzinie 12.00 w sali widowiskowej MOK-u.
Radosław Żurawski, dyrektor ośrodka, odczytał uchwałę sejmu z lipca zeszłego roku o ustanowieniu roku 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta.
Następnie goście obejrzeli na telebimie prezentację multimedialną, w której o Herbercie wypowiadali się znani pabianiczanie: Wiesław Pusz - pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, Przemysław Pałosz - polonista i teatrolog z II Liceum Ogólnokształcącego, kapitan Eugeniusz Debich - prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Pabianice, Zbigniew Gajzler - reżyser i dokumentalista, a także aktor i reżyser teatralny - Henryk Boukołowski i Jerzy Kropiwnicki - prezydent Łodzi.
Część artystyczną przygotowała młodzież z II LO. Recytowano najpopularniejsze wiersze wielkiego poety, np. „Przesłanie Pana Cogito”,  „Raport z oblężonego miasta”. Nie zabrakło też muzyki.
Józef Maria Ruszar, inicjator i dyrektor artystyczny warszawskiego Festiwalu Poezji im. Z. Herberta, przekazał dyrektorowi Żurawskiemu dwie monety z wizerunkiem poety. Przedstawił genezę jednego z wierszy poety. Mówił o wielkim znaczeniu historii w poezji Herberta. 
Na koniec głos zabrał siostrzeniec Herberta, doktor Rafał Żebrowski, który swój wykład poświęcił porównaniu historii Pabianic i Lwowa, rodzinnego miasta twórcy pana Cogito.

- Noblesse oblige [szlachectwo zobowiązuje - przyp. red.], dlatego nadanie takiego patrona to wyzwanie dla tego ośrodka - podsumował Żebrowski.
Po uroczystości wewnątrz budynku odsłonięto tablicę pamiątkową.