1 kwietnia - „Koncert kantylenowy” w wykonaniu uczniów i pedagogów PSM I i II w ramach cyklu „Muzyka w zacnym dworze”. Miejsce: Zamek (Stary Rynek 1), godz. 18.00.

11 kwietnia - koncert „Lata 70.” – aula szkoły (ul. Grobelna 6), godz. 12.00.  

13 kwietnia -      koncert „Lata 70.” – współorganizowany z Miejskim Ośrodkiem Kultury dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Miejsce: MOK (ul. Kościuszki 14), godz. 11.00.

14 kwietnia - recital Patrycji Mynarskiej – aula szkoły, godz. 17.00.    

15 kwietnia - „Katyń in memoriam” - koncert w wykonaniu uczniów i pedagogów PSM w ramach cyklu „Muzyka w zacnym dworze”. Miejsce: Zamek, godz. 18.00.

17 kwietnia - warsztaty pianistyczne prowadzone przez prof. Cezarego Saneckiego – aula szkoły.

25 kwietnia - koncert „Dętyści i spółka” - drzwi otwarte szkoły.

27 kwietnia - „Spotkanie z kompozytorem” – Andrzej Hundziak. Koncert połączony z warsztatami instrumentalnymi – aula szkoły, godz. 17.00.

28 kwietnia - koncert „Ja i mój mistrz” - uczniowie z nauczycielami - aula szkoły, godz. 17.00.