Na spotkanie w czwartek 15 maja o godzinie 17.00 w siedzibie Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przy ul. Jana Kilińskiego 8 zaprasza Klub Historyczny im. Stefana Roweckiego „Grota” w Pabianicach

Wspomnienia Milana będą zapisem 10-letniego pobytu w najcięższych obozach pracy przymusowej na terenie Związku Radzieckiego, które - według wyliczeń historyków - pochłonęły od 2 do 4 milionów ofiar. Bohater naszego spotkania jest jednym z nielicznych żyjących światków tej tragedii.
- Spotkanie poprzedzi wykład „Historia łagrów na Kołymie” wygłoszony przez Wojciecha Marciniaka – doktoranta w Katedrze Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu Łódzkiego, autora opracowania pt: „Polacy w łagrach na Kołymie w latach 1944-1956”. Wystąpienie będzie dotyczyło zagadnień związanych z administracyjnym funkcjonowaniem Siewwostłagu (łagrów na Kołymie) przez cały okres jego istnienia. Podkreślony zostanie aspekt represji ze strony radzieckich
organów bezpieczeństwa wobec obywateli polskich w latach 1944-1945 w
kontekście późniejszego uwięzienia tychże obywateli w kołymskich łagrach - wyjaśnia Sławomir Szczesio, prezes pabianickiego koła Grota.

Feliks Milan urodził się 22 lipca 1927 roku w Drohobyczu. W styczniu
1943 roku wstąpił w szeregi Armii Krajowej. Brał udział w wielu akcjach dywersyjnych m.in. minowaniu torów kolejowych, odbijaniu transportów broni itp. Na przełomie maja i czerwca
1944 dostał polecenie zorganizowania plutonu, który miał powstać na
bazie istniejącego już młodzieżowego oddziału pod kryptonimem Orlęta .Brał udział w Akcji Burza i w dniu 6 sierpnia 1944 roku wraz z oddziałami Armii Czerwonej ( IV Front Ukraiński) uczestniczył w walkach o Drohobycz.
11 października 1944 roku - w czasie lekcji fizyki - został aresztowany, a następnie po roku śledztwa, skazany za działalność w Armii Krajowej, na 15 lat łagrów w systemie katorżniczym. Na Kołymie przebywał łącznie przez 11 lat, w tym 8 lat w obozie katorżniczym (KTR), a następnie poprawczym (ITŁ) i specjalnym (OŁ). Przez 3 lata odbywał karę zesłania. Wspomnienia Feliksa Milana obejmą okres czasów wojny i okupacji, a następnie aresztowania i okrutnego śledztwa poprzedzającego pobyt w kołymskich łagrach. Zasadniczą częścią wystąpienia będzie charakterystyka życia codziennego więźnia (warunki życia w obozie, praca, relacje między więźniami, okrucieństwo strażników i konwojentów).
Spotkanie będzie niecodzienną okazją wysłuchania wspomnień świadka okrutnej kołymskiej historii.