The Gdansk Philharmonic Brass, czyli kwartet instrumentów dętych w składzie: Janusz Szadkowiak, Arkadiusz Szafraniec, Mirosław Marchel, Tadeusz Kossak koncertem 13 utworów zakończył pierwszy Międzynarodowy Festiwal Muzyka Świata w Pabianicach. Muzycy zostawili niezapomniane wrażenie zwłaszcza rewelacyjnym wykonaniem utworu Ennio Morricone pt.Obój Gabryela z filmu Misja.
Po owacjach na stojąco przyszedł czas na pożegnanie.
– Nie zamykam festiwalu – oświadczył prezydent Zbigniew Dychto. – Ogłaszam przerwę na rok.
Deklarację preyzdenta o corocznej organizacji muzycznego święta w mieście przyjęto owacyjnie.
– Brawo Cieślarowie – słychać było opinie licznie zgromadzonych w kościele ewangelicko-augsburskim melomanów muzyki poważnej.
Pastor kościoła ewangelicko-agsburskiego Jan Cieślar i jego żona Magdalena znani są w mieście ze swych inicjatyw muzycznych. Po cyklu Muzyczna Niedziela w Pabianicach podjęli się większego wyzwania. Zorganizowali 8-dniowy festiwal.
Zostało niezapomniane wrażenie po koncercie Anny i Arkadiusza Szafrańców, mistrzów gry na szklanej harfie. Hiszpańskiej mezzosopranistce Josefie De Andres Galvan o głosie ciepłym i ciemnym jak malaga i towarzyszącym jej mistrzu gitary klasycznej Łukaszu Pietrzaku.
Cieślarowie dziękowują pabianickim mecenasom sztuki, bez których zorganizowanie festiwalu byłoby niemożliwe: Urzędowi Miasta, oraz firmom Aflofarm, PaFaNa, Philips Lighting SA Pabianice, Polfa Pabianice, Suwary SA, Oficyna Drukarska Kosmalski