W piątek 14 grudnia na pierwsze przedstawienie zaprasza o godz. 12.00 do Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 14. Jeszcze w grudniu zostanie podpisana umowa. Przedstawienia Teatru Nowego będziemy mogli oglądać od stycznia na scenie MOK.