We wtorek 23 stycznia o godz. 11.00 w sali wystawowej łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Elizy Orzeszkowej 31/35 otwarta zostanie wystawa poświęcona funkcjonariuszom zajmującym kierownicze stanowiska w łódzkim aparacie bezpieczeństwa w całym okresie jego funkcjonowania (Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa). Na prezentowanych panelach, oprócz twarzy, pojawią się charakterystyki funkcjonariuszy, przebieg ich służby, zaprezentowane zostaną wycinki dokumentów pozwalających opisać postawę funkcjonariusza w przełomowych momentach, fragmenty dotyczące jego pracy w resorcie, poglądów, a także życia osobistego. Wyeksponowane zostaną m.in. takie sylwetki jak gen. dyw. Mieczysława Moczara – osoby, która tworzyła komunistyczny aparat represji w Łodzi w latach 40., i kpt. Grzegorza Piotrkowskiego zabójcy księdza Jerzego Popiełuszki.
Scenariusz wystawy opracowali Paweł Kowalski, Artur Ossowski, Leszek Próchniak, dr Tomasz Toborek, Joanna Żelazko z OBEP IPN w Łodzi, projekt graficzny stworzyła Milena Romanowska.
Wystawie towarzyszą rozpoczynające się następnego dnia warsztaty dla nauczycieli, poświęcone działalności komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w Łodzi i regionie. Prowadzić je będą pracownicy OBEP IPN w Łodzi, a otworzy wykład dr. Krzysztofa Lesiakowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, autora biografii politycznej Mieczysława Moczara.