Klub Historyczny im. gen. Grota-Roweckiego rozpocznie działalność pierwszym wykładem historycznym w czwartek 28 lutego o godz. 17.00.
- Chcemy spotykać się raz w miesiącu. Będą to wykłady, na które zapraszamy wszystkich miłośników historii – mówi historyk Sławomir Szczesio, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego i przewodniczący Klubu Historycznego.
Cele i zadania klubu przedstawi na spotkaniu dr Maria Dmochowska, zastępca prezesa IPN. Prelekcję „Generał brygady August Fieldorf Nil” - bohater bez grobu wygłosi prof. Albin Głowacki. Przewidziano też projekcję filmu Aliny Czerniakowskiej „W sprawie gen. Fieldorfa Nila”.
Spotkanie odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 2 w sali kominkowej.

Generał August Fieldorf Nil był organizatorem i szefem kierownictwa dywersji "Kedywu" Komendy Głównej Armii Krajowej. Kierował organizacją "Nie" i był ostatnim zastępcą Komendanta Głównego AK. W 1945 roku, po aresztowaniu, ale nie pod swoim nazwiskiem (Walenty Gdanicki), został zesłany w głąb Związku Sowieckiego, skąd zwolniono go w 1947 roku. Aresztowano go ponownie w 1950 roku i skazano na karę śmierci. 24 lutego 1953 roku w warszawskim więzieniu wykonano wyrok śmierci. „Morderstwo sądowe dokonane na Generale Auguście Emilu Fieldorfie Nilu jest jedną z najbardziej wstrząsających zbrodni popełnionych przez władzę komunistyczną posługującą się wymiarem sprawiedliwości jako narzędziem dokonywanych przestępstw" - napisał prof. Witold Kulesza, szef Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN.