Na prelekcję prof. Krzysztofa Komorowskiego 20 listopada o godz. 17.00 zaprasza do sali przy ul. Kilińskiego 8 klub historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.
- Profesor opowie o genezie i powstaniu sił zbrojnych ruchu narodowego w Polsce w czasie II wojny światowej – wyjaśnia Sławomir Szczesio, przewodniczący pabianickiego klubu.
Objęły one obszar całego kraju i stanowiły trzecie pod względem liczebności ugrupowanie w podziemiu (po ZWZ-AK i Batalionach Chłopskich), liczące w najlepszych okresie swego rozwoju ponad 100 tys. członków.
- Jest wiele nieporozumień, stereotypów, wyniesionych jeszcze z okresu PRL-u, gdzie ruch narodowy był bardzo często przyrównywany do organizacji faszystowskich – dodaje.
Prof. Komorowski chce przedstawić „blaski i cienie” żołnierzy walczących w NSZ. Opowie też o ich losach po zakończeniu wojny.
Ramka:
Prof. dr hab. Krzysztof Komorowski – historyk dziejów najnowszych i wojskowości. Obecnie jest dyrektorem Wojskowego Biura Badań Historycznych i działa w Komisji Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych PAN, radzie programowej Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego i Centralnej Bibliotece Wojskowej. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych, opisujących polski ruch oporu w czasie II wojny światowej.