Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego-Grota w Pabianicach zaprasza na prelekcję prof. dr hab. Marii Blomberg „Badanie pochówków ofiar zbrodni komunistycznych na Ukrainie”. Zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań archeologicznych, przeprowadzonych na tych terenach.

Prof. Maria Blomberg, z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, jest autorką ponad 30 prac, dotyczących martyrologii polskich jeńców na Wschodzie. Jej ojciec, kpt. Jan Mikołaj Kossowski, został zamordowany w Katyniu w 1940 r. Z tego m. in. powodu, wśród różnorodnych zainteresowań badawczych prof. Blombergowej, szczególne miejsce zajmuje męczeńska śmierć jeńców polskich w Katyniu, Kalininie i Charkowie. Rangę symbolu ma fakt, że została włączona do ekipy polskich specjalistów, która w latach 1994-1995 uczestniczyła w pracach archeologiczno-ekshumacyjnych w Katyniu. Odwiedzała też ekspedycję w Miednoje w 1995 r., a w 1996 r. prowadziła badania w Charkowie. Aktywnie popularyzuje wyniki prac archeologów w miejscach pochówku zamordowanych przez NKWD jeńców polskich, uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz wygłaszając prelekcje i odbywając spotkania z młodzieżą.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 24 kwietnia o godzinie 17.00 w siedzibie Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 8. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych!