Zaprezentuje sylwetki dwóch dowódców Armii „Łódź” z okresu kampanii wrześniowej – gen. dyw. Juliusza Rómmla – formalnego dowódcy armii - oraz gen. bryg. Wiktor Thommee, który od 6 września, aż do końca kampanii de facto sprawował dowództwo nad oddziałami Armii „Łódź”. Przedstawione będą drogi i doświadczenia życiowe obu generałów, jak przekładały się one na działania wojenne w 1939 r., i jak sprawdziły się w czasie wojny z Niemcami.
Pierwsze powakacyjne spotkanie Klubu odbędzie się 18 września 2008 r. o godzinie 17.00 w sali ul. Jana Kilińskiego 8.
Prof. Henryk Stańczyk jest kierownikiem Zakładu Historii Polski XIX i XX wieku w Instytucie Historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, fila w Piotrkowie Trybunalskim. Zajmuje się historią wojskowości w okresie międzywojennym i II wojny światowej. Był pracownikiem Wojskowego Instytutu Historycznego Akademii Obrony Narodowej. Jest członkiem Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.