Strażacy z ochotniczych straży pożarnych staną do rywalizacji w sobotę (12 września) o godz. 10.00 na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zmierzą się w dwóch konkurencjach. Będą na czas rozwijali węże i przygotowywali je do gaszenia pożaru oraz wystartują w sztafecie. Przejdą po równi pochyłej, pokonają pionową przeszkodę, ugaszą płonącą balię z substancją ropopochodną.
- Takie zawody organizujemy co dwa lata – mówi Szymon Giza z Państwowej Straży Pożarnej. - My będziemy sędziowali ochotnikom.