Listy dla Ziemi to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA. Wiosną tego roku w akcji pilotażowej wzięło udział 350 gmin, około 4.000 placówek oświatowych i prawie 500 tysięcy dzieci i młodzieży. Od października można zgłaszać gminy do kolejnej odsłony tego niezwykłego wydarzenia, a oficjalny start Listów dla Ziemi 2014 przewidziany jest w listopadzie tego roku podczas IX Dnia Czystego Powietrza.

W całorocznym programie przewidziane są różne warsztaty, happeningi czy konkursy. Głównymi wydarzeniami będą: wielkie ogólnopolskie święto Listy dla Ziemi i obchody Dnia Ziemi w kwietniu 2014 r.

- Akcja ma zachęcać do dyskutowania o najważniejszych ekologicznych problemach i edukować społeczeństwo – zapowiadają organizatorzy. - By to osiągnąć, nie tylko napiszemy tysiące listów w szkołach i w przestrzeni publicznej, ale przeprowadzimy także konkurs na najpiękniejszy polski list, zorganizujemy warsztaty, wystawy, happeningi, gry i zabawy w całym kraju.