Ich projekty będzie można oglądać już od dziś (17 kwietnia, piątek) w muzeum przy ulicy Stary Rynek 2.
Wystawa „Pabianice mogą być piękne” to ekspozycje projektów studentów architektury i urbanistyki z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Prace są projektami rewitalizacji Pabianic w ramach programu na lata 2007-2015, dzięki któremu miasto ma stać się bogate i nowoczesne.
Wśród projektów są np.: siedziba urzędu w kształcie rotundy, nowoczesny wystrój sali ślubów, modernistyczne wykorzystanie obiektów dawnych fabryk, aranżacja wystroju parków, tablic informacyjnych i drogowskazów.

Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.