Otwarcie wystawy odbędzie się 21 lutego o godz. 18.00 w kawiarni Mok’a Cafe Miejskiego Ośrodka Kultury. Pokazane prace to dotychczasowy dorobek słuchaczy sekcji fotograficznej placówki.

Tytułowe kwiaty prezentowane będą w różnych formach fotograficznej ekspresji, począwszy od studium z natury, do tych kreowanych w atelier.