Na spotkanie z profesorem Włodzimierzem Boleckim i promocję jego najnowszej książki „Modalności modernizmu” zaprasza Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego. Odbędzie się ono 13 marca w budynku Instytutu Filologii Rosyjskiej UŁ (ul. Wólczańska 90) w sali 303 (III piętro) o godz. 17.00. Spotkanie z autorem poprowadzi prof. Tomasz Bocheński.

Po części oficjalnej zaplanowane jest spotkanie studentów i seminarzystów profesora Boleckiego z czasów, gdy wykładał on na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, czyli w latach 1995-2004, w już niemal historycznym budynku Wydziału Filologicznego przy al. Kościuszki 65 w sali 314. 

Włodzimierz Bolecki – historyk, teoretyk, krytyk i edytor literatury polskiej XX wieku. Profesor w Instytucie Badań Literackich PAN. Redaktor dwumiesięcznika "Teksty Drugie". Wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Juror Nagrody Kościelskich. Autor wielu książek, m.in.: Historia i biografia. Opowieści biograficzne Wacława Berenta (1978);Widziałem wolność w Warszawie. Szkice 1982-1987 (1984, pod pseud. Jerzy Malewski); Ciemny Staw. Trzy szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1991); Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku (1991); Ptasznik z Wilna (o Józefie Mackiewiczu) (1991); Inny Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1994); Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym: Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej (1996); Rozmowy w Dragonei (z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim) (1997); Polowanie na postmodernistów w Polsce (1999); Rozmowy w Neapolu (z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim) (2000); Ciemna Miłość. Szkice o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (2005); Inna krytyka (2006).