Zgłoszenia do biegu są przyjmowane przed jego rozpoczęciem w godz. 10.00-11.00.

Trasa biegu prowadzi ulicami: Popławską – Jadwigi Wajsówny – Smugową – Waltera-Jankego – Popławską (jedna pętla – 1.200 m).
Długość trasy: 200 m – kategoria najmłodsza, 400 m – kategoria dziecięca, 2.400 m (dwie pętle) – kategoria młodzieżowa, 3.600 m (trzy pętle) – kategoria open (kobiety i mężczyźni).
Zawodnicy startujący w kategorii najmłodszej, dziecięcej i młodzieżowej muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w biegu. Wszyscy startujący powinni okazać się dowodem tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja szkolna, w przypadku przedszkolaków - dowód osobisty rodziców lub opiekuna prawnego).
Uczestnicy biegu oprócz klasyfikacji generalnej będą klasyfikowani w poszczególnych kategoriach wiekowych:
- kategoria najmłodsza (dziewczęta i chłopcy) do 7 lat (rocznik 2010 i młodszy),
- kategoria dziecięca (dziewczęta i chłopcy) 8-10 lat (rocznik 2009-2007),
- kategoria młodzieżowa (dziewczęta i chłopcy) 11-15 lat (rocznik 2006-2002), 16-19 lat (rocznik 2001-1998),
- kategoria open
kobiety mężczyźni
K-20: 20-29 lat M-20: 20-29 lat,
K-30: 30-39 lat M-30: 30-39 lat,
K-40: 40-49 lat M-40: 40-49 lat,
K-50 lat i więcej M-50 lat i więcej.
Za miejsca I-III w każdej kategorii organizator przewidział medale i nagrody rzeczowe. Wyróżnienia otrzymują także: najmłodszy i najstarszy uczestnik, najbardziej liczna rodzina oraz reprezentacja szkoły.
Program: 10.00-11-00 - zgłoszenia do biegu, 11.00 – rozpoczęcie, 11.05 – bieg kategorii najmłodszej, 11.10 – bieg w kategorii dziecięcej, 11.20 – bieg w kategorii młodzieżowej, 11.45 – bieg w kategorii open, 12.30 – zakończenie.
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.