Start i meta będzie przy supermarkecie Cerrefour. Trasa biegu: Popławska, Jankego, Smugowa, Wajsówny. Jedna pętla ma 1200 metrów. Rozpoczęcie o godz. 11.00. Bieg w kategorii młodzieżowej o godz. 11.15, a w kategorii open o godz. 12.00.
Zgłoszenia do biegu przyjmuje sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Puławskiego 38, tel. 042 215-20-93 do 26 maja. Zawodnicy startujący w kategorii młodzieżowej muszą przynieść pisemną zgodę rodziców na udział w biegu. Wszyscy startujący muszą okazać się dowodem tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja).
Kategorie wiekowe: młodzieżowa (dziewczęta i chłopcy): do 15 lat i 16-18 lat. Open kobiety - K-20: 19-29 lat, K-30: 30-39 lat, K-40: 40-49 lat, K-50: 50 lat i więcej. Open mężczyźni - M-20: 19-29 lat, M-30: 30-39 lat, M-40: 40-49 lat, M-50: 50 lat i więcej.