Drugie miejsce zajęli: Andrzej Duszyński z Kazimierzem Górniakiem, a trzecie: Tadeusze Olbromski z Krzysztofem Rosiakiem. Grali także m.in.: Agnieszka Bedyk z Dariuszem Cyganem, Tomasz Kloze z Jerzym Janio, Piotr Piotrowski z Jackiem Omelańczukiem, Romuald Pohl z Jerzym Tarnowskim, Małgorzata Kula z Pawłem Kulą, Jadwiga Bułeczka z Janem Szynczewskim.