Projekt Kamila Simińskiego  z Pabianic zyskał uznanie w oczach komisji złożonej z przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki, Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego, firmy Coca-Cola Poland Services oraz Fundacji Sport Support. Będziemy mieć dwa nowe boiska do siatkówki plażowej. Powstaną obok terenu Orlika, a zapłaci za nie Coca-Cola.

Projekt animatora z Orlika przy Szkole Podstawowej nr 3 znalazł się w gronie 20 zwycięskich projektów spośród aż 543 prac nadesłanych z całej Polski! Nagrodą jest dofinansowanie w kwocie od 5 do 15 tys. złotych od sponsora - Coca-Coli. Celem programu Lider Animator jest zachęcenie lokalnych społeczności do większej aktywności fizycznej.

„Kocham siatkówkę i chcę się nią podzielić” - zatytułował swój projekt nasz animator.

- Dzięki dwóm nowym boiskom poszerzy się baza do treningów, ale też będzie miejsce do rozgrywania turniejów – mówią zgodnie animatorzy.

Obecnie autorzy najlepszych 20 projektów, w tym Kamil Simiński, przebywają na szkoleniu Akademii Lidera, gdzie mogą wymieniać doświadczenia z innymi osobami, które realizują w swoich miejscowościach projekty oparte o sport i aktywność fizyczną. Ponadto uczestniczą w specjalnie przygotowanych szkoleniach i osobiście przedstawiają swoje projekty przed komisją konkursową. Granty dla najciekawszych projektów zostaną wręczone w październiku podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Animatorów Sportu, będącego nową inicjatywą wpisującą się w strategię rozbudowy działań wspierających osoby podejmujące lokalnie wysiłki na rzecz promocji sportu.