Ze względu na żałobę narodową przełożono najbliższą kolejkę I ligi koszykówki kobiet. Spotkanie z Hartmanna z AZS Politechniką Warszawską odbędzie się 6 lutego.