7 listopada o godz. 13.00 otwarcie XII Halowych Mistrzostw Lekarzy w Tenisie Ziemnym w hali tenisowej
przy ul. Grota-Roweckiego 3.