Ich konsekwencją jest uzależnienie, które negatywnie oddziałuje nie tylko na nałogowca, ale także jego otoczenie i bliskich. Dodatkowo nałóg może prowadzić do występowania problemów zdrowotnych.

Jak działa nałóg?

Nałóg jest to systematyczne powtarzanie określonego nawyku, który w negatywny sposób oddziałuje na człowieka. To stan, któremu towarzyszy stały lub okresowy przymus zażywania określonej substancji lub wykonania danej czynności. Takie zachowanie z czasem prowadzi do uzależnienia. Nałóg może dotyczyć sfery fizycznej lub psychicznej. 

  • Nałóg fizyczny wywołuje szereg negatywnych zmian zachodzących w organizmie człowieka, w szczególności odnosi się to do zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu. W sytuacji, kiedy dochodzi do uzależnienia, występuje także zespół abstynencyjny, który jest uciążliwy i niebezpieczny. 
  • Nałóg psychiczny jest trudniejszy do rozpoznania przez otoczenie. Dzieje się tak, ponieważ skutki uzależnienia nie są tak widoczne, jak w przypadku nałogu fizycznego. Trudno jest więc dostrzec problem. Najczęściej to nałogowiec przyznaje się, że nie potrafi zapanować nad swoim postępowaniem.

Od czego najczęściej się uzależniamy?

Tak naprawdę uzależnić można się od wszystkiego. Nałóg zazwyczaj kojarzy się z alkoholizmem, narkomanią czy paleniem papierosów. Nic w tym dziwnego, ponieważ są to najczęściej występujące i omawiane problemy. Jednak wiele osób uzależnionych jest od hazardu, gier komputerowych, oglądania pornografii czy zażywania lekarstw. Częstym zjawiskiem jest także pracoholizm i zakupoholizm. Z dnia na dzień na sile przybiera także uzależnienie od Internetu i social mediów. 

Z jakimi trudnościami zmaga się osoba uzależniona?

Wszystkie osoby uzależnione zmagają się z tym samym problemem, a mianowicie ciągłą potrzebą zaspokojenia głodu nałogowego. Wspólną cechą jest także złość, irytacja czy gniew, występujący w sytuacji, kiedy nie ma możliwości jego zaspokojenia. Osoby uzależnione od substancji chemicznych dodatkowo doświadczają negatywnych skutków związanych z odstawieniem używki. Postępujący mechanizm przejmuje kontrole nad nałogowcem, czego konsekwencją jest całkowite podporządkowanie życia codziennego pod uzależnienie. 

5 porad dla osób uzależnionych

  • Uświadomienie sobie problemu

Pierwszym i najważniejszym krokiem do wyjścia z nałogu jest świadomość występowania uzależnienia oraz konsekwencji, jakie powoduje to dla samego nałogowca oraz jego otoczenia. Otwarte przyznanie się do tego, że ma się problem, jest sporym osiągnięciem i dobrze rokuje względem podjęcia starań dotyczących wyjścia z nałogu. 

zmagania z nałogiem

  • Nie wstydź się i nie bój się rozmawiać

Uzależnienie może dotknąć dosłownie każdego. To stan, nad którym nałogowiec nie jest w stanie zapanować i trudno jest mu powstrzymać się od przyjmowania określonej substancji lub wykonywania danej czynności. Nie jest to powodem do wstydu, wręcz przeciwnie. Otwartość na uzależnienie oraz szczera rozmowa z bliskimi pomoże lepiej zrozumieć mechanizm, który zawładnął nałogowcem. Rodzina będzie świadoma, z czym zmaga się osoba uzależniona oraz jakiego wsparcia powinna udzielić. 

  • Nie zwlekaj z szukaniem pomocy

Przyznanie się do uzależnienia jest dużym osiągnięciem, jednak ważniejsza jest szczera chęć i motywacja do podjęcia leczenia. Nałogowiec musi pamiętać, że w tej walce nie jest sam. Specjalistyczne ośrodki dysponują wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, która pomoże w walce o powrót do normalnego życia. Im szybciej podjęte zostanie leczenie, tym większe będą szanse na wyjście z nałogu.

  • Bądź konsekwentny i nie obawiaj się prosić o wsparcie

Początki zawsze są trudne, jednak warto być konsekwentnym w powrocie do normalnego funkcjonowania. Tutaj kluczowe będzie wsparcie rodziny. Warto otwarcie mówić o swoich potrzebach i w razie potrzeby prosić bliskich o pomoc. 

  • Z nałogu można wyjść, odzyskując dawne życie

Wyjście z nałogu to żmudny proces, jednak warto podjąć wysiłek, aby móc normalnie funkcjonować. Silna motywacja, chęć zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń, wsparcie bliskich oraz specjalistyczna terapia w ośrodku leczenia uzależnień będą gwarancją  powrotu do normalnego życia. 

Walka z nałogiem jest trudna, jednak podjęty wysiłek zaowocuje uwolnieniem się ze szponów uzależnienia. Warto podjąć starania, aby móc na nowo cieszyć się życiem wolnym od nałogów.