Tak jak rok temu, konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do grup zorganizowanych, czyli przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych jak również osób indywidualnych - niezależnie od wieku.

Zadaniem uczestników jest wykonaniu marzanny z materiałów ekologicznych (słoma, bibuła, papier, bawełna, len, itd.) o wysokości minimalnej 70 cm i maksymalnej 2 metrów.

Osoby indywidualne prace wraz z kartą zgłoszenia (do pobrania ze strony mokpabianice.eu) muszą dostarczyć do 6 marca do siedziby organizatora: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 14, gdzie powstanie wystawa kukieł. Natomiast marzanny autorstwa grup zorganizowanych należy przynieść 20 marca o godz. 12.00 na Bulwary od strony ulicy Grota-Roweckiego. Tam odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Wcześniej, do 6 marca należy faksem (42 227 55 70) lub e-mailem (kceg@mokpabianice.eu) przesłać karty zgłoszenia.

Marzanny ekologiczne oceni komisja konkursowa. Pod uwagę brać będzie m.in. nowatorstwo, staranność i pomysłowość, a przede wszystkim zgodność z warunkami konkursu.