Do wyboru mamy trzy rodzaje zajęć:

1. Czy leci z nami archeolog?” - to spotkanie przybliża dzieciom tajniki archeologii lotniczej. Pracownicy muzeum opowiedzą, w jaki sposób wykonywane są zdjęcia z lotu ptaka. Jak archeolog, nie kopiąc, bada i „odkrywa” to, co znajduje się pod ziemią. Na koniec zajęć uczestnicy wykonują do wyboru: gliniane naczynie lub ozdoby z modeliny, starsze dzieci rozwiązują także krzyżówkę.
Prowadzący: Justyna Ruszkiewicz.
Czas trwania: ok. 1 h. Dzieci w wieku 5-13 lat.

2. „Fauna Polski” - uczestnicy wysłuchają prelekcji o niektórych spośród zgromadzonych na wystawie kilkudziesięciu gatunków krajowych ptaków i ssaków. Na zakończenie dzieci będą rozwiązywały rebusy i zagadki związane z tematem zajęć.
Prowadzący: Tomasz Przybyliński.
Czas trwania: ok. 1 h. Dzieci w wieku 8-13 lat.

3. „W dawnej fabryce” - lekcja przedstawiająca rozwój przemysłu w naszym mieście w XIX i XX wieku. Prezentuje najważniejsze gałęzie przemysłu i obiekty z nimi związane oraz sylwetki rodzin fabrykanckich. Zajęcia uzupełniają warsztaty samodzielnego zdobienia tkanin.
Prowadzący: Piotr Poreda.
Czas trwania: ok. 1 h. Dzieci w wieku 10-15 lat.

Bezpłatne zajęcia zaplanowano w terminie 31 maja – 2 czerwca. Liczba grup ograniczona, a grupy mogą liczyć maksymalnie 30 osób.
Umawianie zajęć bezpośrednio z osobami prowadzącymi pod numerem: (42) 215 39 82.