Określenie stopnia pH decyduje o dalszym postępowaniu z roztworem. Ważnymi akcesoriami są także bufory pH i elektrody pH.    

Określenie stopnia kwasowości lub zasadowości roztworu decyduje o późniejszym postępowaniu z nim. Powszechnie stosowane pH metry pozwalają na precyzyjny odczyt tej wartości. Mogą występować w kilku odmianach. Oprócz samego urządzenia bardzo ważne są akcesoria do niego, czyli bufory pH o elektrody pH.

Działanie pH metru 

Skoro wiesz już czym jest pH metr, to warto zapoznać się teraz z zasadą jego działania. Niekiedy do pomiaru pH wykorzystuje się papierowe wskaźniki, jednak ich dokładność nie jest dostatecznie duża np. dla zaspokojenia potrzeb laboratoriów. W pH metrach do oznaczenia pH wykorzystuje się szklaną membranę. Typowy pH metr składa się przede wszystkim z:

 • Elektrody wskaźnikowej - umieszcza się ją w badanej substancji;

 • Elektrody porównawczej - zostaje umieszczona w roztworze porównawczym (o znanym pH);

 • Czułego woltomierza - służy przeliczeniu pomiaru siły elektromotorycznej (SEM) obu substancji na wynik ze skali pH (o wartościach od 0 do 14). 

Najbardziej popularne pH metry są wyposażone w sondę ze szkła. Znajdują się w niej zintegrowane elektrody. Niektóre spośród pH metrów są urządzeniami wielofunkcyjnymi i umożliwiają odczyt temperatury, przewodności, potencjału redox lub stężenia jonów.  Najważniejsze typy pH metrów to:

 • Elektroniczny tester kwasowości;

 • Tester wodoodporny;

 • Tester przenośny;

 • Tester przenośny wielopomiarowy.

Gdzie używany jest pH metr?

W jakich dziedzinach bywają przydatne pH metry? Ich zastosowania są bardzo liczne. Bardzo często wykorzystywane są w badaniach laboratoryjnych. Inne zastosowania tych urządzeń mają miejsce w rolnictwie, farmacji, okulistyce, przemyśle spożywczym i  gabinetach kosmetycznych.

Czym są bufory pH i elektrody pH? 

Same pH metry to jednak nie wszystko. Ich wykorzystanie wymaga posiadania akcesoriów takich, jak bufory pH i elektrody pH. Do czego służą te produkty? Przy wykorzystaniu dowolnego miernika pH kluczowa jest dokładność pomiaru. Stąd też wykorzystuje się bufory przeznaczone do okresowej kalibracji miernika. Muszą to być produkty wysokiej jakości o szerokim zakresie od 2,00 do 11,00 pH.

Elektrody pH to z kolei nieodłączny element każdego pomiaru z wykorzystaniem pH metru. Ponad 100 lat temu pierwsze takie przyrządy opracował polski fizyk Zygmunt Klemensiewicz. Obecnie stosuje się tzw. elektrody kombinowane, czyli zespolone. Kluczowym zagadnieniem jest dobór elektrony do rodzaju badanej cieczy. W związku z różnym zastosowaniem opracowano różne rodzaje elektrod. Mowa m.in. o:

 • Elektrodach pH szklanych do wód czystych;

 • Elektrodach pH szklanych do temperatury 120 stopni C;

 • Elektrodach pH szklanych do ścieków;

 • Elektrodach pH szklanych do wód zdejonizowanych;

 • Głowicach pH do wód o niewielkim zanieczyszczeniu; 

 • Elektrodach pH szklanych ze szlifem szklanym do destylacji szamponów, past, farb;

 • innych.