Aby móc go wykonywać, należy nie tylko mieć dobrą intuicję oraz wysoki poziom odporności psychicznej. Niezbędne jest tutaj również posiadanie licencji detektywa. Jak zacząć pracę jako prywatny detektyw? Jak zdobyć licencję detektywa?

Prywatny detektyw to zawód, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością w naszym kraju. Aby móc go wykonywać, należy nie tylko mieć dobrą intuicję oraz wysoki poziom odporności psychicznej. Niezbędne jest tutaj również posiadanie licencji detektywa. Jak zacząć pracę jako prywatny detektyw? Jak zdobyć licencję detektywa?

Krótka historia zawodu detektywa

Pierwsze na świecie agencje detektywistyczne zostały założone w XIX wieku na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Warto wspomnieć tutaj między innymi o Agencji Pinkertona powstałej w 1850 roku, która zasłynęła z tropienia bandytów, takich jak Butch Cassidy czy Jesse James. Równie słynne było biuro założone przez francuskiego złodzieja Eugene’a — François Vidocqa w 1820. Jeżeli chodzi o Polskę, za czasów PRL — u, usługi detektywów ograniczały się do śledzenia niewiernych małżonków. Pierwsze prywatne agencje detektywistyczne zaczęły powstawać po 1990 roku. Ważną datą w historii polskiej detektywistyki był 6 lipca 2001 roku, kiedy to w życie weszła ustawa o usługach detektywistycznych. Jak pokazują statystyki, aktualnie w naszym kraju działa około 200 licencjonowanych detektywów.

Jak zostać licencjonowanym detektywem

O wydanie licencji detektywa może się ubiegać osoba, która:

  • Ukończyła 21 lat.
  • Posiada obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (na bazie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej).
  • Posiada wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe.
  • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Biura Ochrony Rządu, sądu, prokuratury lub innego urzędu administracji publicznej w Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie w przeciągu ostatnich 5 lat.
  • Posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
  • Legitymuje się dokumentem stanowiącym potwierdzenie odbycia szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych i niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Jak pokazać firmę detektywistyczną w internecie

Przed 2014 roku, aby zdobyć licencję detektywistyczną, niezbędne było zdanie egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miał on na celu sprawdzenie wiedzy na temat kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego i cywilnego, psychologii sądowej, Konstytucji oraz przepisów obowiązujących Policję, Agencję Wywiadu oraz ABW. Obecnie, osoba która chce wykonywać zawód detektywa musi jedynie przedstawić potwierdzenie nabycia tego typu wiedzy w czasie szkolenia.

Każdy profesjonalny prywatny detektyw powinien dlatego posiadać stronę internetową, na której może zaprezentować swoją wiedzę oraz doświadczenie z zakresu świadczonych usług detektywistycznych. Obecnie ze względu na bardzo dużą konkurencję w zawodzie prywatnego detektywa, nowe agencje detektywistyczne aby pokazać się na rynku i zdobyć klientów muszą korzystać albo z reklam albo z usług firm, zajmujących się pozycjonowaniem stron. Pozycjonowanie strony nowego biura detektywistycznego pozwoli w zależności od budżetu na pokazanie strony internetowej w wynikach wyszukiwania w miarę upływu czasu na coraz to wyższych pozycjach co spowoduje zarówno wzrost widoczności strony jak i dłuższym okresie czasu wzrost ruchu organicznego. Oczywiście im wyższa pozycja strony prywatnego detektywa tym większa szansa na odnalezienie firmy w wyszukiwarce Google przez potencjalnych klientów.