Postęp technologiczny przekształca produkcję, którą znamy. Automatyzacja na dużą skalę, zarządzana przez systemy informatyczne, stanowi kręgosłup Przemysłu 4.0. Przedsiębiorcy potrzebują również dokładnych danych w czasie rzeczywistym, które pomogą im zidentyfikować obszary wymagające poprawy, prognozować popyt i przychody oraz znaleźć sposoby na obniżenie kosztów. Podpowiadamy, które programy komputerowe są niezbędne w dobrej firmie produkcyjnej.

Nowoczesne oprogramowanie dla firm produkcyjnych – zarządzanie kadrą

Pracownicy są jednym z najważniejszych aktywów w branży produkcyjnej, ponieważ to oni podtrzymują ciągłość procesu produkcyjnego. Dlatego tak ważne jest, aby firma potrafiła odpowiednio zarządzać swoimi zasobami ludzkimi. Wraz ze wzrostem zatrudnienia, zwiększa się liczba wyzwań, przed którymi stają przedsiębiorcy. Jak optymalizować czas pracy i naliczanie wynagrodzeń? W jaki sposób zarządzać HR? Odpowiedzią na te pytania będzie dobry system kadrowo-płacowy.

Oprogramowanie dla firm produkcyjnych, takie jak np. R2płatnikPRO, pozwala efektywnie zarządzać wszystkimi zatrudnionymi w przedsiębiorstwie osobami. Jest narzędziem, które automatyzuje wiele procesów. Osoby zarządzające kadrami mają m.in.: wygodny podgląd do wyliczanych przez system limitów urlopów, dostają powiadomienia o zbliżających się terminach badań, mogą wygodnie rozdzielać czas pracy na poszczególne zlecenia oraz przeglądać wszelkie informacje na temat pracowników. Program automatycznie nalicza płace, uwzględniając warunki zawartej umowy, czas pracy, a także wprowadzone dodatki czy potrącenia.

Dokładna inwentaryzacja – program do ewidencji środków trwałych

W przypadku firm, które zajmują się produkcją, bardzo istotne jest również skrupulatne kontrolowanie wszystkich składników majątku danego przedsiębiorstwa. Ewidencja środków trwałych prowadzona tradycyjnymi metodami jest już dzisiaj nieefektywna – zajmuje mnóstwo czasu i łatwo w niej o popełnienie kosztownych błędów. Dlatego też warto sięgnąć po nowoczesne oprogramowanie dla firm produkcyjnych, które umożliwia nie tylko dokładną ewidencję, ale również prowadzenie różnego rodzaju operacji na środkach trwałych lub wyposażeniu przedsiębiorstwa.

Jeśli firmie zależy na tym, by zoptymalizować koszty oraz skrócić czas trwania takiego procesu, jak inwentaryzacja program R2środkiPRO będzie doskonałym wyborem. Narzędzie to gwarantuje bardzo komfortowy dostęp do informacji na temat wielu elementów składowych majątku przedsiębiorstwa. Umożliwia m.in. dokładną ewidencję arkuszy inwentaryzacyjnych z ewentualnym podziałem na grupy, osoby odpowiedzialne, lokalizacje czy miejsca użytkowania dostępnych środków.

Bardzo istotną zaletą tego typu oprogramowania jest również możliwość generowania raportów, które pozwalają na dokładne weryfikowanie aktywów zakładu. Dzięki systemowi do inwentaryzacji właściciel firmy produkcyjnej może nie tylko spokojnie i bez ryzyka popełnienia błędu wypełnić wszelkie wymagania ustawowe, ale także wyciągać wnioski, prowadzące do podejmowania lepszych decyzji biznesowych.