Co to jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to zakładany dla nieruchomości (mieszkania, działki itd.) dokument z indywidualnie nadawanym numerem, z którego można się dowiedzieć między innymi, kto jest właścicielem nieruchomości i czy jest ona obciążona hipoteką. Księgami wieczystymi rządzi zasada jawności, dzięki czemu z łatwością można do nich dotrzeć, tym bardziej, że obecnie są one prowadzone online. Do otrzymania bezpłatnego wglądu w dokument interesującego nas lokalu niezbędna jest znajomość numeru księgi.

Kiedy warto zapoznać się z treścią księgi wieczystej mieszkania?

Kiedy warto zajrzeć do księgi wieczystej? Może ona przydać się w każdej sytuacji, w której należy zweryfikować stan prawny nieruchomości. Dobrze jest wiedzieć o tym, że jeśli występują rozbieżności pomiędzy stanem prawnym a stanem rzeczywistym mieszkania, to informacje z księgi wieczystej będą mieć decydujące znaczenie. Może być to istotne w przypadku postępowania przed sądem lub organem administracyjnym. Żeby zachować tak zwaną należytą staranność, powinniśmy więc zajrzeć do księgi wieczystej zawsze wtedy, gdy nabywamy mieszkanie, czy to w drodze kupna, czy też darowizny lub spadku. Dobrą praktyką jest także zapoznanie się z treścią księgi w sytuacji, gdy chcemy wynająć mieszkanie. Pozwoli nam to zweryfikować, czy osoba, która twierdzi, że jest jego właścicielem, faktycznie nim pozostaje.

Jak zbudowana jest księga wieczysta i jakie informacje są w niej zawarte?

Nawigację po księdze wieczystej ułatwia fakt, iż każda ma taką samą budowę. Składa się z działów, do których przypisane są konkretne informacje. Dział I-O "Oznaczenie nieruchomości i I-Sp "Spis praw związanych z nieruchomością" zawiera oznaczenia dotyczące mieszkania i praw związanych z prawem własności. Tam sprawdzimy, czy dane mieszkanie znajduje się pod adresem wpisanym w księdze, zweryfikujemy metraż, ilość i rodzaj pomieszczeń, jak również przeznaczenie lokalu.

W Dziale II "Własność" przeczytamy informacje o właścicielu mieszkania i udziałach, jakie mu przysługują. Jeśli właścicieli jest więcej, informacja o tym będzie zawarta także w tym dziale. Kolejny Dział III "Prawa, roszczenia i ograniczenia" dotyczy praw rzeczowych i osobistych, związanych z mieszkaniem. Tam możemy znaleźć wpisy o ewentualnych prawach i roszczeniach, które ograniczają sposób rozporządzania nieruchomością (np. służebność mieszkania, prawo dożywocia, prawo pierwokupu).

Jeśli mieszkanie jest zadłużone, wpis na ten temat sprawdzimy w Dziale IV "Hipoteka". Warto zwrócić na tę część szczególną uwagę, jeśli kupujemy mieszkanie, ponieważ obowiązek spłaty długu obciąża nabywcę nieruchomości.

Aby dowiedzieć się, co oznaczają poszczególne wpisy w księdze wieczystej, warto odwiedzić serwis Ksiegi-wieczyste.org, który poświęcony jest tej tematyce.

Jak sprawdzić informacje w księdze wieczystej?

Dla sprawdzenia informacji w księdze wieczystej, konieczne jest posiadanie jej numeru. Numer księgi wieczystej powinniśmy otrzymać od właściciela nieruchomości, czy też jego pośrednika. Jeśli na danym etapie nie jest to możliwe, możemy skorzystać z płatnych wyszukiwarek numerów KW, które pozwalają dotrzeć do numeru danej księgi na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki.

Samą księgę najprościej jest zweryfikować na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych). Tam bezpłatnie wyświetlimy dokument do przeglądania. Nie ma też przeszkód, aby udać się w tym celu do siedziby sądu rejonowego właściwego miejscowo, który zajmuje się prowadzeniem danej księgi. Zajmie nam to jednak więcej czasu i prawdopodobnie będzie się wiązało z koniecznością umówienia terminu. Opcja przeglądania ksiąg wieczystych online jest znacznie bardziej komfortowa.