Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach ogłasza nabór uczniów. Nauka w szkole prowadzona jest na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, akordeonie, gitarze, flecie, fagocie, klarnecie, trąbce i perkusji – w cyklu 6-letnim dla dzieci w wieku 5-8 lat; flecie, oboju, klarnecie, trąbce, waltorni, puzonie, perkusji, kontrabasie, organach i altówce – w cyklu 4-letnim dla dzieci w wieku 9-16 lat; fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, akordeonie, gitarze, flecie, fagocie, klarnecie, trąbce, perkusji, kontrabasie, waltorni, puzonie, altówce, organach – II stopień dla dzieci i młodzieży w wieku 10-23 lata.

Żeby zapisać dziecko do szkoły, trzeba wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony: www.muzyczna.pabianice.pl lub w sekretariacie szkoły przy ul. Grobelnej 6). Wypełnione wnioski należy złożyć do 15 kwietnia (piątek). Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej.