Podstawowa usługa outsourcingu płac obejmuje niezbędne czynności związane z naliczaniem wynagrodzeń, potrąceń i wydawaniem dokumentów pracownikom.

Kto i kiedy może korzystać z outsourcingu płac?

Outsourcing płac to usługa dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Firmy zewnętrzne mogą wykonywać zadania płacowe zarówno dla dużych, średnich, jak i małych firm, a także dla podmiotów samorządowych czy rządowych. Firmy zajmujące się outsourcingiem płac zwykle indywidualnie dopasowują swoje usługi do potrzeb klienta niezależnie od jego „wielkości”. Adekwatna do zakresu usługi jest też jej cena.

Outsourcing płac najczęściej jest oparty na długoterminowej współpracy. W ten sposób daje korzyści w postaci regularnego realizowania zadań płacowych w wyznaczonych terminach. Rzadko zdarza się, ale też jest to możliwe, że z outsourcingu płac korzysta się tylko sezonowo albo krótkofalowo.

Zakres usługi outsourcingu płac

Outsourcing płac polega na kompleksowej obsłudze spraw płacowych na rzecz klienta. Głównym zadaniem ekspertów w dziedzinie kadr i płac świadczących swoje usługi jest naliczanie wynagrodzenia oraz obliczanie wszelkich potrąceń, w tym obowiązkowych składek do ZUS, NFZ czy innych. Co więcej, wynagrodzenie może być naliczane w oparciu o system ewidencji czasu pracy. Tego typu usługę proponuję tylko niektóre firmy.

W ramach outsourcingu płac można oczekiwać także przygotowania dokumentów dla pracowników, raportów, korekt, a także pliku do modułu księgowego. Doświadczeni specjaliści mogą sporządzić m.in.:

  • indywidualne druki ZUS RMUA i ZUS IMIR,
  • zaświadczenia o wynagrodzeniu,
  • deklaracje podatkowe.

Dodatkowo najlepsi usługodawcy, np. CA-Staff, rozszerzają zakres swoich usług o przygotowywanie zaświadczeń potrzebnych osobom przechodzącym na emeryturę, przygotowywanie raportów rezerw urlopowych i innych wymaganych przez klienta raportów i zestawień. Oprócz tego w ramach usług dodatkowych podmiot świadczący outsourcing płac może obsługiwać zajęcia administracyjne i komornicze i przygotowywać korekty raportów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Kompleksowy outsourcing płac daje gwarancję rzetelnego i terminowego wykonywania zadań płacowych. Może to podnieść efektywność działania firmy, pozytywnie wpłynąć na zadowolenie pracowników i uskutecznić zarządzanie zasobami ludzkimi oraz budżetem firmy.

Anna Harasymiuk

Zobacz także: Outsourcing kadr – czym jest i dlaczego warto z niego korzystać?